A hajbeültetés eredménye

Tényezők, melyek befolyásolják a hajbeültetés eredményességét:

FUE hajátültetés

Műtét előtti személyes konzultáció során tisztázzuk a páciens elvárásait, általános állapotát, és a hajhiányára, kopaszodásra vonatkozó részleteket. Előfordulhat, hogy már ebben a szakaszban nem javasolunk műtétet, ha a kórelőzmény alapján valószínűsíthető, hogy nem lehet eredményes hajbeültetést végezni. ( Pl. alopecia areata - körülirt kopaszság esetében nem tapadnának meg a beültetett graftok). Számít az életkor is, túl fiatalon nem javasolunk hajbeültetést általában. A páciens nem reális elvárásai, gyenge hajas adottságok ( pl. nincs elegendő adóhely) szintén kontraindikációt képeznek.

A műtéti terv felállítása az adott hajbeültetésre illetve hosszú távra, a finom és dús hajvonal tervezés és kialakítás a páciensek egyik legfontosabb érdeke a természetes és valódi hajas hatás érdekében. Műtéti javaslatot csak akkor teszünk, ha nincs akadályozó tényező és korrekt , előzetesen egyeztetett ( akár korlátozott, de a páciens számára elfogadható) eredményt tudunk biztosítani. 

A hajvétel módját szintén a pácienssel egyetértésben választjuk meg.  Hosszú hajú férfi páciensek illetve hölgyek számára inkább alkalmasabb lehet a FUT –csíkvételi eljárás.  
A FUE (Follicular Unit Extraction) hajvételi eljárás a hajtüsző egységek egyenkénti kivételi elvén alapul.

FUE hajvétel elvégzésre (is) számos technika, illetve eszköz létezik.
Csak az adott páciens fejbőr és hajtulajdonságainak ismeretében lehet meghatározni, hogy kinél, melyik technika, illetve eszköz alkalmazása a legcélravezetőbb. ( Nem lehet és nem szabad egyetlen technikát vagy eszközt favorizálni, mert ami jól működik az egyik páciensnél, lehet, hogy egyáltalán nem ajánlott másikuknak!) Cél a hajtüsző egységek épségben való kivétele, a lehető legtöbb hajszállal.

A műtét elején a technikai paraméterek beállítását végezzük el.  Ebből a szempontból kiemelkedő jelentőségű a fejbőr rugalmasságának, a hámréteg vastagságának, keménységének, a graftok szöveti tapadásának felmérése, a hajtüsző egységek mikrokamerás feltérképezése hajsűrűség és eloszlás, lefutás vizsgálata, amelyet közvetlenül a műtét előtt és megkezdéskor végzünk el.  Ezen paraméterek ismeretében állítjuk be a hajvételi rendszert: Milyen körkést alkalmazunk (pl. éles vagy tompa, sima vagy fogazott, milyen átmérő és típus szükséges), milyen a hajvételhez szükséges vágási mélység, az alkalmazott fordulatszám és behatási erő. Ezek a kivágási technikára vonatkoznak, de a graftvétel szempontjából ugyanúgy nagy jelentősége van a fejbőrből kimetszett gaftok mikrocsipeszekkel történő kihúzási technikájának is. 

A megfelelő hajbeültetési eredmény eléréséhez azonban számos egyéb faktort is biztosítani kell, amelyek semmivel sem kisebb jelentőségűek, mint a hajvételi technika.

Igen fontos a műtét egész ideje alatt a graftok megfelelő atraumatikus ellátása a kihúzás, kezelés (pl. számolás, szortírozás) és a beültetés folyamán. Ehhez nagy nagyítást (3x-6x-10x) kell biztosítani erős nagyítók (lupe) illetve mikroszkóp alkalmazásával  A graftok megfelelő közegben és hőmérsékleten való tárolása, védelme a kiszáradás (dehydratáció) ellen kiemelt fontosságú.
Jelentős szerepe van a befogadó hely előkészítésének. A befogadó nyílások megfelelő kiképzésével (mélység, nagyság stb.) állítjuk be, hogy az átültetett haj milyen irányba, milyen dőlésszögben, milyen eloszlással, milyen sűrűséggel növekedjen.  A fejtető egyes részein teljesen más beállításokkal lehet számolni, így pl. a forgók területén. 
graftok beültetését szintén teljesen atraumatikusan  végezzük, a teljes hajnövekedés érdekében.
műtéti idő szintén nagyon fontos részben a páciens kényelme szempontjából, másrészt törekedni kell a graftok testen kívüli idejének csökkentésére.

A műtét után az előírt és ajánlott fejbőr kezelés, a gyógyulási időszakra vonatkozó tanácsok részletes ismerete és alkalmazása szintén elengedhetetlen a megfelelő hajbeültetési eredmény eléréséhez.

Mikor és miért kell egy páciensnek több hajbeültetést végezni? Mitől függ a kialakítható hatás?
Az átlagos eredeti hajmennyiség a fejen a kopaszodás megkezdődése előtt kb. 100.000 hajszál.

Norwood skála graftokkal

Másképpen: nem az a fő kérdés, hogy mennyi hajra lenne szükség a kopasz terület fedéséhez, hanem van-e és mennyi az átültethető hajmennyiség, amivel jó vizuális eredményt lehet elérni. Ez azt is jelenti, hogy ha nagy hiány és kevés az átültethető haj, vagy a páciens elvárásnak nem lehet megfelelni, akkor nem javasoljuk a hajbeültetést!

Hajátültetésnél csak azt a hajmennyiséget tudjuk felhasználni, ami az adóterületen a rendelkezésünkre áll, ez pácienseként egyedi és eltérő.

Minden egyes páciens más minőségű adóhellyel rendelkezik, amely jelentősen befolyásolja egy adott hajbeültetés eredményét. Ez alatt értjük az adóhely kiterjedtségét, a hajsűrűséget, a hajszálak minőségét, a fejbőr tulajdonságait. 
Például kb. 5- 6000 grafttal (kb. 10-13.000 hajszál) már nagyobb kiterjedésű kopaszság (Norwood IV-V) is jól fedhető vizuálisan- főleg ha jó minőségűek (vastag, erős, sötét színűek) a hajszálak. Ez a mennyiség sem elég azonban az eredeti sűrűséggel való fedéshez Norwood VI -VII fokozatú hiány esetében, hiszen ott a teljes hiány kb. 60-70.000 hajszál. Az adóhelyről kivett hajszálak ott nem nőnek újra (hanem a beültetett részen), tehát itt valamelyest csökken a hajmennyiség. Mivel azonban a kivétel mennyisége csak általában néhány százaléka az eredeti sűrűségnek, ez nem feltűnő, nem zavaró. Eredetileg ritka vagy már többször operált adóhely alacsonyabb hajsűrűsége a műtétnél kinyerhető- átültethető graftmennyiség korlátja lehet.

Egy adott adóterületről való hajvételnél arra kell ügyelnünk, hogy ne legyünk túl agresszívek, mert ha túl sok hajat távolítanánk el, akkor ez a terület zavaróan megritkulhatna, "molyrágta" (túl ritka, esetleg láthatóan heges) kinézete  nem lenne esztétikus. Ez vonatkozik akár az egy, akár több egymás utáni műtét elvégzésére. Ezért az adott hajsűrűséghez viszonyítva ez egy műtéttel kinyerhető legnagyobb graftszám gyakorlatunkban kb. 2500-3000 graft ( kb. 5-7000 hajszál). Ezt a hajmennyiséget kb. 100-120 cm2-re beültetve már hatékony ún. kozmetikai sűrűséget lehet biztosítani.

Nemcsak a graftok száma számít, de sok más körülmény is!

Természetesen ezek a számok csak hozzávetőlegesen értelmezhetőek, hiszen mindenkinek mások a hajas adottságai (pl. hajsűrűség, hajvastagság, hajszín), eltérőek az adóhely tulajdonságai (szélesség, előzetes hegek stb.), melyek mind jelentősen befolyásolják a hajbeültetés tervezését –kivitelezését-hatását.  Érthető módon nagyobb graftszám jó minőségű vastag, sötét színű hajjal  jobb vizuális eredményt adhat, mint ugyanaz a mennyiség vékony, világos, puha  hajszálakkal. Ezért minden egyes paciensnél a műtéti lehetőségeket csak az adottságok ismeretében tudjuk megállapítani. A hajminőség természetesen sajnos nem befolyásolható és hajbeültetés esetén erre a körülményre is mindig felhívjuk páciens figyelmét.

Hajszálak- hajtüsző egységek kivétele, feldolgozása során lehetséges veszteségekről

A jó hajnövekedéshez szükséges, hogy az átültetésre kerülő follikuláris egységek-hajtüszők ne sérüljenek meg a kivétel –feldolgozás során. A hajvétel- feldolgozás során az ún. transzekció, azaz a graftok- hajtüsző egységek átmetszése- sérülése különböző mértékben, formában elkerülhetetlen. A meghatározott módon sérült graftokból esetleg nincs, vagy csak gyengébb hajnövekedés várható a sérülés mértékétől függően.  A hajbeültetés műtét során némi technikai veszteség elkerülhetetlen, de ha ez az arány kb. 5% alatti, (célzott és transzekált graftok aránya) az érdemben nem befolyásolja a műtét eredményét. A transzekciós arány nem befolyásolja a műtét közvetlen eredményét, hiszen a hajnövekedést nem produkáló átmetszett graftok nem kerülnek beültetésre. A transzekció jelentősége inkább az adóhely szempontjából számít, túl magas arány csökkenti adóhely sűrűségét, illetve a későbbi műtétek során felhasználható hajmennyiséget. Jó sűrűségű adóhelynél alacsony transzekciós arány miatt ennek nincs érdemi jelentősége, de ritkásabb adóhelynél jobban korlátozza a pótlás mértékét. Ezért van jelentősége, hogy a transzekciós arányt alacsonyan tartsuk.

A Sikos Klinika mindent megtesz az elérhető legjobb eredmény és teljes hajnövekedés érdekében. Hajnövekedési eltérés általában csak ritkán és kismértékben fordulhat elő, de ilyenkor természetesen vállaljuk korrekciós műtét elvégzését. A hajbeültetés bármely szakaszában adódhat olyan eltérés, amely a végső eredményt  hátrányosan befolyásolja. Körültekintő ellátás, megfelelő tapasztalat birtokában ez a körülmény elkerülhető, illetve minimálisra csökkenthető.

Valós, szakmailag elfogadott hajbeültetés módszerek, és elnevezések

Elnevezés alapján kétfajta korszerű hajbeültetési (hajvételi) módszer létezik:

  1. FUT módszer (angolul- strip method, Follicular Unit Transplantation, FUSS -Follicular Unit Strip Surgery)  hagyományos hajvételi módszer "csíkvételi technika"
  2. FUE módszer  "egyenkénti kihúzásos hajvételi technika" 

A két módszer alapvetően csak a hajvétel módjában (ahogyan kinyerjük a hajat, hajtüszőket az adóhelyről) tér el egymástól, a beültetési szakasz ( amikor a kinyert hajat beültetjük a kopasz területre) ugyanúgy történik.
Mindkét módszeren belül ezen kívül számos technika, illetve technikai részlet áll rendelkezésre (pl. kézi FUE technika vagy gépi FUE technika), melyek egyaránt célravezetőek lehetnek a sikeres hajbeültetés érdekében. Az adott páciensél mindig egyénileg választjuk meg a számára legalkalmasabb hajvételi módszert.Ha az elnevezésekkel kapcsolatban további részletek érdeklik, keresse fel a Nemzetközi Hajbeültetési Társaság (ISHRS) honlapját és olvassa el a hivatalos szakmai álláspontot, ill. a félrevezető marketinggel kapcsolatos állásfoglalást. 

Más hajbeültetés elnevezések használata csak marketing fogás

FUE módszerről egyes vállalkozások híresztelik, hogy elavult lenne, hogy a "FUE már a múlté", de más eljárások jobbak, és FUE "továbbfejlesztett" módszerei hatékonyabbak lennének.  Ezzel szemben : CSAK EGYFAJTA  FUE HAJBEÜLTETÉS létezik! Minden más elnevezés  ugyanezt a módszert jelenti! 
Külön elnevezések is keringenek az interneten: "FUE2", "FUE3","FUEE", "FIT -CIT" (follicular isolation technique, Cole isolation technique), "DHI" (direct hair implantation),  "DFR" (direct follicular relocation), "Safe System FUE2", Safe System fue, " FUE2technológia", "fue2 hajbeültetés", "FUE plus hajbeültetés", "s.h.e. hajbeültetés", "she hajbeültetési módszer","profue hajbeültetés", "3G hajbeültetés", U-FUE hajbeültetés, NeoGraft hajbeültetés, ARTAS hajbeültetés, SmartGraft, Atera FUE-100, PCID  és sok egyéb más elnevezéssel is ( némi túlzással ahány klinka- annyi elnevezés) illetik ezt a hajbeültetési eljárást. Az eltérő elnevezéseket pedig mint új , vagy különleges, vagy éppen minden másnál hatékonyabb módszert reklámozzák, pedig legtöbbször ez csak az alkalmazott berendezés vagy eszköz neve, vagy még az sem.  Ezek az elnevezések többnyire szakmailag se nem megalapozottak, se nem elfogadottak, és nem  is létezőek, nem jelentenek más, különösen nem jobb módszert - valójában mindig FUE technikával kerülnek kivételre a graftok. Csupán egy-egy vállakozás marketing fogása, amivel saját magát reklámozza. A laikus közönség számára  így megitélhetetlen, hogy ezek közül miért lenne bármelyik  a "legjobb hajbeültetés módszer". 

WAW FUE SYSTEM2016 novemberétől Magyarországon először és egyedülállóan alkalmazzuk a "WAW FUE SYSTEM" berendezést és a hozzávaló "Hybrid Trumpet Punch" tűket.
Ez a rendszer többfajta újításon alapszik amivel még jobb minőségben lehet biztosítani a FUE hajvételt. Maga a hajvételi berendezés egy igen érzékeny pedálba szerelt motor, amely a kézidarabban lévő punch kés ( FUE tű) oszcillációs mozgását idézi elő, ezzel biztosítva a könnyű és biztonságos graft vételt még nehezen kezelhető fejbőrökben is. Az eszközhöz tartozó"trombita" FUE tűk szintén a sérülésmentes FUE hajvételt szolgálják. A WAW  FUE hajvételi rendszer és a hybrid punch együttes használata egyesíti az éles és tompa tűk, illetve a manuális és gépi technika előnyeit azok esetleges hátrányai nélkül.

Az ép hajtüsző kivételhez és a sikeres hajbeültetéshez sok fontos körülményt kell biztosítani, amiről a reklám-elnevezés nem szól!

Súlyos félrevezetés, hogy a pácienseket nem, vagy csak részlegesen tájékoztatják a technikákról, így aztán azzal sem lehetnek tisztában, miben rejlene a "különleges" módszerek "újdonsága". Pedig rögtön kiderülne, hogy a sikeres FUE hajvételhez és műtéti eredményhez nem elég az állítólagosan "biztos megoldást " jelentő "vékony tű, "she -érintésmentes hajbeültetés módszer" vagy a  " FUE2 SAFE SYSTEM- fue2 hajbeültetés "használata! A teljes hajnövekedéshez szükséges ép hajtüsző kivételhez számos műtéttechnikai részlet is igen fontos , így pl. a megfelelő kivételi mélység, iránytartás, forgási sebesség, forgatási hatás valamint a graft kivételekor a kihúzási erő, irány,  pontosság stb. Ezen kívül a graftok kezelésénél, tárolásánál, a beültetésnél és más műtéti folyamatnál is nagyon sok körülményt kell még biztosítani a sikeres és természetes hajbeültetési eredményhez. Erről többet itt olvashat...

Nincs többfajta FUE hajbeültetés !

Teljes abszurditás, ha egy vállalkozás "többfajta" FUE eljárást ajánl ( eltérő árakon, természetesen!), "saját módszerüket a legdrágábban, a máshol elítélt "túlhaladott FUE módszert" legolcsóbban, hogy akinek kevesebb pénze van annak is lehessen ajánlatot tenni... Egyszerű logika alapján adódik a kérdés: miért kínálnak rosszabbnak, vagy kevésbé hatékonynak tartott módszereket, amikor tudják a legjobbat?! A válasz az, hogy mindig ugyanaz a FUE hajvétel történik, csak más néven és más áron, hogy olcsóbban is el lehessen adni...

Tipp: Érdemes az interneten (nemcsak a magyar neten) rákeresni egy-egy ilyen elnevezésre és rögtön kiderül, hogy azt csak egy -egy hazai vállalkozás használja. Ezzel szemben a FUE vagy a "FUE hair transplant" kifejezés több ezer találatot eredményez...Sőt a FUE hajbeültetés ( FUE hair transplant) még az ilyen kifejezéseket alkalmazó klinikáknál is használatos...

 
 
FUE hajbeültetés kiváló eredménye Sikos dr. páciense  
FUE hajbeültetés előtt  
FUE hajbeültetés után  
FUE hajbeültetés eredménye, gépi hajvételi technika alkalmazásával, 2000 graft beültetésével. Sikos Klinika paciense  

Félrevezetések hajbeültetésről

Mindegyik félrevezető elnevezés ugyanazt az egyenkénti kihúzásos (tévesen "szálankénti") hajvételi technikát, azaz pontos szakmai nevén a FUE (Follicular Unit Exraction, magyarul Hajtüsző Egység Kihúzás) eljárást takarja, nem pedig egy teljesen más, különleges eljárást. (A "szálankénti" elnevezés egyénként sem megfelelő - eredményes műtétnél a hajtüsző egységeket ültetjük át, nem a szálakat egyenként -tehát nem csak a hajszál beültetése történik valójában).Erről többet itt olvashat

Hajbeültetés hajszálanként vagy graftonként? Melyik előnyösebb a műtéti díj kiszámolásánál? Hol az igazság?

A felkészült és lelkiismeretes orvos mindig a természetes formában növekvő hajtüsző egységeket, graftokat veszi ki és ülteti át, mert csak ez garantálja a teljes, minőségi hajnövekedést.  (Ezt tükrözi a korszerű hajátültetés elnevezése is Follicular Unit Extraction /FUE/ - Hajtüsző Egység Kihúzás). Ha  kivételkor a fejbőrből nem hajtüsző egységeket (graftokat), hanem hajszálakat egyenként emelnek ki (pl. túl kicsi az adott hajtüszőknél kisebb az alkalmazott körkés átmérője, félrevezetően fogalmazva ún."hajszálankénti vagy részleges hajszálak- szétbontott hajtüsző egységek" szerint), akkor pl. 2000 graft (kb. 4000-5000 hajszál) helyett csak kb. 2000 hajszál kerül átültetésre! Ilyenkor  gyengébb hajnövekedés is várható, mivel nem a teljes hajtüsző egység kerül kivételre-beültetésre. 
A műtéti díj megállapítása lehetséges átültetett graftok vagy a bennük lévő hajszálak száma szerint is, ez csak egyszerű számtani kérdés. A díjajánlatot azonban nem lehet előzetesen hajszálra megadni, csak graftok szerint! A hajbeültetés során kivett graftokat a bennük lévő hajszálszám alapján csoportosítjuk, így csak utólag tudjuk, hogy pontosan hány hajszálat ültettünk át. A végső összeg (és persze a műtéti eredmény) az átültetett hajmennyiségtől is, illetve az egységdíjtól (egységár) függ. Ezért nagyon fontos annak tisztázása, hogy az egységdíj hajszálra, vagy graftra vonatkozik. A hajszálakra adott árak többnyire magasabb lehetnek.

TIPP: Keressenek a hajbeültetés műtéti technikáját részletesen ismertető ÉLŐ videókat az interneten az egyes eljárásokról és hasonlítsák össze őket! Ne elégedjenek meg a szöveges-grafikus ismertetésekkel!
Ez itt a Sikos Klinika videója a FUE hajbeültetésről.
Itt pedig a gépi FUE hajbeültetés videója látható.

 FUE hajbeültetés -a legmodernebb eljárás, nem elavult technika!

Lehet "szídni" is a FUE technikát, mint"elavult módszert" - ez csupán szándékos félrevezetés. Minden híresztelés ellenére ugyanis mindenki ezt végzi - még ha máshogy is hívja... Persze az eredményesség eltérő lehet, de ez nem az elnevezésen, hanem az operáló orvos-asszisztencia ügyességén múlik. Ha jól alkalmazzák kellő gyakorlattal az eljárást, az eredmény sem marad el.

  1. Hamis állítás: a "továbbfejlesztett" módszernél nincs HEGKÉPZŐDÉS az adóhelyen: 
    A FUE tűkkel ejtett sebzések körkörösek, ezért még az 1 mm-es körkés sem hagy nagyobb heget, mint kisebb társai!
    Nem igaz, hogy a FUE hajvétel nem hagy nyomot, mert kicsiny fehér hegpontok visszamaradnak az adóhelyen, de ezek nem feltünőek és még rövid hajban sem látszanak. Így természetesen az sem igaz, hogy a "kicsi" tűkkel végzett beavatkozás után nincsenek hegek.

Nemcsak a hajvétel módja fontos az eredményességhez!

Természetesen a sikeresség nem korlátozódik csak a haj kivételi módjára (amit kizárólagosan hangoztatnak sokszor - tévesen), hanem egyenértékűen fontosak a hajbeültetés műtét más részletei is, a graftok beültetése, tárolása, műtét utáni utókezelés stb. és a szakmai szabályok betartása és végrehajtása minden műtéti fázisban.

Miért van ez a sok hajbeültetés elnevezés? Tényleg ilyen sokfajta eljárás lenne?

Ahol egyedinek tűnő, szakmailag többnyire semmitmondó és a laikusok számára is értelmezhetetlen elnevezésekkel találkozunk, annak általában egyetlen célja, hogy az adott vállalkozásmegkülönböztesse magát vagy különbnek, jobbnak állítsa be magát a többitől. Egyes vállalkozások a saját maguk által kitalált, hirdetett, téves és szakmailag megalapozatlan állításaikat írják át rendszeresen web oldalaikon úgy, hogy a pacienseknek leginkább tetsző fogalmazásokat eltalálják. Így folyton változó érvelésekkel lépnek fel, nem pedig korrekt szakmai alapokon adnak tájékoztatást pacienseiknek.  Ezek a "saját vagy továbbfejlesztett műtéti eljárások" lényegükben egyébként sem, csak bizonyos technikai részletekben térnek el (esetleg)egymástól. Így például lehet különbség abban, hogy kézzel vagy gépi segítséggel történik a graftok kimetszése -esetleg kihúzása, esetleg eltérő gyártmányú gépeket, eltérő méretű FUE tűket vagy a különféle beültetési technikákat alkalmaznak. Azonban téves és félrevezető, ha ezen különbségek alapján bármely módszert, technikát, vagy eljárást többnek, jobbnak állítanak be. Ezek a technikai eltérések érdemben nem befolyásolják (befolyásolhatják) a műtét eredményességét, természetességét. Sőt, minél több technika áll rendelkezésre, annál több lehetőséggel lehet a páciens adottságai alapján technikát választani és a legjobb eredményt biztosítani.

Akkor mégis hol van az igazság?

Véleményünk szerint a hajbeültetés műtéteknél nincs olyan, hogy "legjobb hajbeültetés módszer, leghatékonyabb hajátültetés eljárás", de van több értékes technika. Csak az adott paciensnek leginkább alkalmas eljárás precíz végrehajtásával lehet elérni a kívánt és ígért eredményt.
Például: hosszú hajviseletnél ( pl. hölgyek) a csíkvételi technika is megfelelő - ha a páciens nem szeretne hajvágást, (ami FUE hajvételnél többnyire elengedhetetlen) és a hajban hegvonal nem látható. lsd még Kinek milyen módszer javasolható?

A hajbeültetés műtét sikeressége a jó tervezésen,  megfelelő műszerezettségen, az orvos tapasztalatán és az aprólékos, figyelmes, gyakorlott kézzel végzett végrehajtáson múlik. Ahol csak a bevétel a cél, könnyen szenvedhet csorbát a szakmai profizmus. 

Némely klinika szívesen hirdeti magáról hogy egy-egy "módszer" kizárólagos feltalálói, szabadalmaztatói és alkalmazói, de a valóságban általánosan elfogadott (többnyire valóban valaki vagy valakik által elsődleges formában bevezetett) eljárások technikai részleteinek egyedi alkalmazása nem számíthat külön módszernek, különösen nem olyannak, amely jobb, vagy többet igérő lenne másokénál.

A műtéti technika természetesen igen lényeges az eredményesség szempontjából. Véleményünk szerint  minden olyan technika elfogadható és igazolhatóan szakszerűnek minősül, amely után teljes értékű, természetes és jó vizuális hatás érhető el. Ezért nem lehet kiemelni csak egyfajta módszert-technikát mint olyat, amely biztosan jobb lenne mint a többi. Ezzel szemben a felkészült hajbeültetés sebész többfajta módszert is ismer.

Mire érdemes még figyelni?
Az irreálisan magas graftszám vagy hajszálszám ajánlat is félrevezető ! 
A biztonsági adóhelyről egy műtéttel átlagosan kb. 2000-3000 graft nyerhető ki ( kb. 4-6000 hajszál). Az az ajánlat, amikor egy műtéttel 7-8000 graft (14-16.000 hajszál!!) vagy 3000 graftban 9000 hajszál (!) átültetését javasolják nem kivitelezhető (vagy csak különlegesen ritka adottságok esetében), ezért nincs realitása, csak a páciensek félrevezetését jelenti! Magyarázat itt...

PRP-s hajbeültetés. (Valójában kiegészítő kezelés a hajbeültetés műtét mellett) Hasznos lenne?
A PRP-s hajbeültetés azt jelenti, hogy a hajbeültetés műtét mellett kiegészítésként thrombocítában gazdag vérplazmát fecskendeznek a fejbőrbe. A PRP (VGV) alkalmazásának hajátültetés-hajbeültetés kiegészítő kezelésekként való alkalmazása és a hajhullás kezelésében játszott szerepe kapcsán még sok a találgatás, ugyanakkor még kevés a tudományos igényű bizonyíték ezen elméletek bizonyítására. Több további tudományos bizonyítékra van szükség, hogy ezeket az elképzeléseket érdemes-e a még jobb eredmény érdekében a hajbeültetés kiegészítéseként alkalmazni. 
Mai ismereteink szerint a PRP-s hajbeültetés nem ér el jobb eredményt, mint a PRP alkalmazása nélkül végzett hajbeültetések. További információk a PRP( saját vérrel történő) hajbeültetésről

A Sikos Klinikán végzett eredményes hajbeültetés műtét záloga, hogy az adott pacienshez  leginkább illő módszerrel ép hajtüsző egységeket (nem hajszálakat!!)  nyerünk ki az adóhelyről, ezek kellő mennyiségben és a megfelelő módon kerülnek átültetésre, mert csak így lehet biztosítani a hajbeültetés jó eredményét! A hajbeültetés sikere nem a kacifántos (egyébként is semmitmondó) elnevezésen, hanem a hozzáértő végrehajtáson múlik!
SIKOS Klinika a megbízható hiteles hajbeültetési magánklinika

VIGYÁZAT! FÉLREVEZETŐ HAJBEÜLTETÉS MARKETING TÁJÉKOZATÁSOK!

FIGHT THE FIGHT az ISHRS kampánya, melynek célja a hamis, csaló, illegális hajbeültetések leleleplezése, az érdeklődők valódi szakmai felvilágosítása és tájékoztatása. ISHRS a legnagyobb nemzetközi hajbeültetési szakmai szervezet felhívást tett közzé melyben a leírják, hogy a hajbeültetési marketingben ( hirdetések, web oldalak, beteg tájékoztatók stb.) milyen állításokat és megfogalmazásokat kell elkerülni, mert azok félrevezetőek és alkalmatlanok a hiteles tájékoztatásra. 
NEM LÉTEZNEK OLYAN HAJBEÜLTETÉS TECHNIKÁK, amelyek pl. az alábbi fogalmakkal kerülnek hirdetésre:
hegmentes hajbeültetés, érintésmentes hajbeültetés, fájdalommentes hajbeültetés.
Más fontos szempontokat is figyelembe kell venni, ha hajbeültetési tájékoztatókon szeretne az érdeklődő eligazodni. Erről többet itt olvashatKapcsolódó oldalak:

Mi az igazság a FUE tűkkel (mikro-körkésekkel) kapcsolatban?

FUE hajbeültetés - van jobb módszer?

Safe System-FUE2,safe system fue hajbeültetés

 Hajszálhíján Blog Sikos Klinika hajbeültetés blogja

info@sikos.hu
T: +36203733087
Adatvédelmi nyilatkozat

                                        American Hair Loss Association                        
dr. Sikost  az American Hair Loss Association
ajánlja
International Alliance of Hair Restoration Surgeons
dr. Sikos ajánlott Hajbeültetés Sebész 
International Alliance of Hair Restoration Surgeons

recommended surgeon

  BaldTruthTalk “Hair Transplant Forum 
– Join The Community” 

 


Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookiek használatát a cookiekkal kapcsolatos irányelv értelmében.